Menü
Alışveriş Sepetim

Distance Sales Contract

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

MESAFELİ SÖZLEŞME: Satıcı ile Alıcının eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden tüzel kişiyi,

ALICI: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI ‘ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI ’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Seli Okcan Gıda Ürünleri İmalat Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi

Adres: Rüstem Mahallesi Bozavlu Mevkii No:44/1 Urla / İzmir

Telefon: 0 232 754 59 33

Faks:0 232 754 59 16

Eposta: [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: ÖRNEK ADI SOYADI

Teslimat Adresi: ÖRNEK ADRES

Telefon: ÖRNEK TELEFON

Faks: ÖRNEK E-POSTA

Eposta/kullanıcı adı: ÖRNEK KULLANICI ADI

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: ÖRNEK ADI SOYADI

Adres: ÖRNEK ADRES

Telefon: ÖRNEK TELEFON

Faks: ÖRNEK FAKS

Eposta/kullanıcı adı: ÖRNEK KULLANICI ADI

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI ‘ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Veya benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi eklenmeli!

Ürün Açıklaması: ÖRNEK ÜRÜN

Adet: ÖRNEK MİKTAR

Birim Fiyatı: ÖRNEK FİYAT

Ara Toplam

(KDV Dâhil)

Kargo Tutarı

Toplam: ÖRNEK TOPLAM TUTAR

Ödeme Şekli ve Planı: KREDİ KARTI

Teslimat Adresi: ÖRNEK ADRES

Teslim Edilecek kişi: ÖRNEK İSİM 

Fatura Adresi: ÖRNEK ADRES

Sipariş Tarihi: ÖRNEK TARİH

Teslimat Tarihi: ÖRNEK TARİH

Teslim şekli: KARGO

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: ÖRNEK İSİM

Adres: ÖRNEK ADRES

Telefon: ÖRNEK TELEFON

Faks: ÖRNEK FAKS

Eposta/kullanıcı adı: ÖRNEK KULLANICI ADI

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI ‘ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında, malın, ödemesi gerçekleştikten itibaren 3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. Bu süre içinde ürünün kargoya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak , standartlara uygun bir şekilde, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.ALICI tarafından sipariş konusu mala ilişkin ödemenin yapılmasından sonra, malın tesliminin stokta malın bulunmaması, önceden öngörülemeyen hallerin oluşması vb. nedenler ile imkânsızlaşması halinde, durumu Alıcı’ya bildireceğini ve ALICI tarafından ödenen bedeli 5 iş günü içerisinde Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

9.5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözleşme konusu malın  ALICI ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu malın bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu malın bedelini,  SATICI tarafından durum kendisine, bildirdiği e-posta adresi veya teslimat adresine iadeli taahhütlü mektupla bildirildikten itibaren  3 gün içerisinde SATICI’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.Sözleşmenin 9.4. hükmüne ek olarak, ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, malın ALICI ya tesliminin  imkansızlaşması halinde, malın bedeli  5 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.9. ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek; ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Malın teslimiyle birlikte gönderilen Fatura iade edilmelidir. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Teslim alınan malın muhafaza koşulları, üzerindeki etiketinde belirtildiği gibidir. Kargo esnasında çözülen malın, +4 derecede muhafaza edilmek koşuluyla, bir hafta içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Malın, son tüketim tarihinden önce tüketilmesi gerekmektedir. Kargodan zamanında teslim alınmayan  malda meydana gelecek hasardan SATICI sorumlu değildir. 

9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken veya bu sözleşme sırasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.14. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’ya bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI

10.1.ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi nin 15.maddesi gereğince, Site de nitelikleri belirtilen malın, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallardan olması nedeniyle, Sipariş konusu maldan kaynaklı cayma hakkını kullanamaz. Bu malların iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Kargodan zamanında teslim alınmayan malda meydana gelecek hasardan SATICI sorumlu değildir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, site üzerinden alışverişe konu olan tüm ürünlerdir.

11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. 

12. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI: Seli Okcan Gıda Ürünleri İmalat Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi

ALICI: ÖRNEK İSİM SOYİSİM

TARİH: ÖRNEK TARİH